Bereikbaarheid Gemeenschapshuis Bemelen.

De dorpskern van Bemelen krijgt een flinke opknapbeurt. Er komt minder asfalt en meer trottoir in de Oude Akerstraat. Tevens worden o.a. de “pleintjes” rondom de waterput en  voor het voormalige gemeentehuis opnieuw eigentijds ingericht.

De verfraaiing van de dorpscentrum ligt in het verlengde van de aanleg van een nieuw riool vanaf de voet van de Bemelerberg tot aan de waterput bij de kerk. In het weiland tegenover het gemeenschapshuis wordt een in de grond verzonken bergbezinkbassin gerealiseerd. Deze voorzieningen zorgen er voor dat het gehele watersysteem van Bemelen optimaal functioneert. Er zal in de toekomst minder hinder zijn van hemelwater op straat. Tevens wordt door het verruimen van het riool en het realiseren van het bergbezinkbassin de vuiluitworp en de frequentie van overstorten van het riool op de buffers aan de Vierversgrubweg aanzienlijk beperkt (bassisinspanning BRP Bemelen).