Nieuwe dirigent en samenwerking Berg-Bemelen

Dit jaar hebben we helaas afscheid genomen van onze dirigent Ron Daelemans, die elders een nieuwe uitdaging is aangegaan. Wij bedanken Ron voor acht mooie jaren waarin hij ons met veel enthousiasme en op een inspirerende manier heeft gedirigeerd. Met hem zijn we een nieuwe weg ingeslagen met thema concerten zoals o.a. het concert ‘Ozze muziek kins ste preuve’ en het Bemelen 1000+ concert op de wei bij Hugo. 

Onze nieuwe dirigent, Jos Paffen, hoefde niet lang na te denken toen we hem vroegen of hij het dirigeerstokje van Ron wilde overnemen. Hij staat voor een weer heel andere uitdaging.

Sinds de sluiting van de basisschool hebben is het aantal leerlingen gedaald tot minder dan de vingers van één hand. Gelukkig blijft het aantal bestaande leden redelijk stabiel maar ook hier neemt de vergrijzing toe. Omdat voor een concert een volledige bezetting in alle instrumentgroepen noodzakelijk is zijn wij een samenwerking aangegaan met harmonie Concordia uit Berg en Terblijt. Ook zij zagen hun ledenaantal de laatste jaren sterk afnemen. Beide harmonieën zullen hun eigen identiteit, bestuur en uniformen behouden, maar tijdens concerten en straatoptredens zult u ons voortaan samen zien optreden. 

Onze eerste gezamenlijke concerten onder leiding van dirigent Jos Paffen zullen onze kerstconcerten zijn. Wij nodigen u dan ook van harte uit om te komen luisteren naar de combinatie Bemelen-Berg met een gastoptreden van onze sopraan van eigen bodem: Simone van Seumeren. Zij was vorig jaar helaas verhinderd wegens ziekte, maar dit jaar zal zij prominent aanwezig zijn.


15-12
Kerstconcert i.s.m.
Mestreechter
Operette Vereniging

14:00 uur
Lochtmanshuis Limmel
Populierweg 36
Maastricht

23-12

Kerstconcert
Lighthouse

20:00 uur
Lighthouse
Christengemeente
Aartshertogenplein 1
Maastricht 
(parkeren Geusselt)
26-12Kerstconcert Bemelen09:30 uurKerk Bemelen
26-12 Kerstconcert Berg
& Terblijt
11:00 uurKerk Berg & Terblijt