Stichting Evenementen Organisatie Harmonie St. Laurentius Bemelen

In navolging van de succesvolle organisatie van het 100 Jarig Jubileum van Harmonie St. Laurentius in 2014 is er gekozen om de Jubileum Stichting om te zetten naar een Evenementen Stichting.

De Evenementen Stichting zal in opdracht van de Harmonie grotere evenementen organisatorisch voor haar rekening nemen. In samenspraak met het bestuur worden er duidelijke afspraken gemaakt wat de targets van dit evenement zijn. Middels een document worden deze afspraken vastgelegd en krijgt de Evenementen stichting een budget toegewezen. Op deze manier wordt het bestuur van de vereniging ontlast  van extra taken.  Na afloop van het evenement wordt het evenementen afgesloten met een overdracht van eventuele winsten aan de vereniging.