Oproep aan oud leden

In het weekend van 5 tot en met 7 september 2014 viert de harmonie St. Laurentius haar 100 jarig bestaan. Bij deze festiviteiten mogen oud leden vooral niet ontbreken. Uw aanwezigheid wordt derhalve zeer op prijs gesteld!!  Daarom dit bericht aan al onze oud harmonieleden om hun adres aan het bestuur van de harmonie door te geven via mail (winefride.russel@gmail.com) , opdat wij…