De Harmonie

De geschiedenis van harmonie Sint Laurentius begint met 27 muzikanten. Het bestaan in Bemelen is niet altijd even makkelijk. De veranderingen om de harmonie heen hebben grote invloed op het korps. Dit is vandaag de dag nog steeds kenmerkend voor de vereniging. Hieronder een geschiedenis van de harmonie.

1914

Rond de eeuwwisseling was er in Bemelen slechts één vereniging, het zangkoor. Bij het bestuur en de toenmalige leden van de zangvereniging rijpte rond 1913 het plan om, net als in veel andere dorpen in Limburg, een muziekkorps op te richtten. Onder de naam van de patroonheilige van de parochie “St. Laurentius” werd in een vergadering van 20 augustus 1913 de vereniging opgericht. Via huis aan huis collectes en een op touw gezette loterij konden een dertigtal instrumenten aangekocht worden. De aanschaf van de instrumenten gebeurde bij de Fa. Mahillon te Brussel en de totale prijs voor een dertigtal instrumenten bedroeg ƒ 900,-. Men ging van start met 27 muzikanten. Na een winterseizoen van hard studeren en oefenen, kon in 1914 voor het eerst in de geschiedenis de processie uittrekken met feestelijke tonen van processiemarsen.

De pas opgerichte harmonie (1914) na de wekelijkse repetitie op zondag na de Hoogmis. vlnr. : Ger Kusters, Jan Mourmans, Sjuul Geurten, Louis Kusters, Sjeng Vollers, Jos in de Braekt en Jan In de Braekt.

De twintiger jaren was een tijdperk van bloei voor St. Laurentius. Er werd besloten op concours te gaan. Op 31 mei 1925 werd in Heer deelgenomen aan een  muziekconcours. De uitslag was buiten verwachting. St. Laurtentius keerde huiswaarts met een 1e prijs met lof der jury en de 1e ereprijs. Gesterkt door dit succes besloot men op concours te gaan in de 2e afdeling.  In juni 1926 op het concours in Vlodrop werd weer beslag gelegd op een 1e prijs met lof der jury en de 3e ereprijs. Bij terugkomst werd een ware zegetocht door Bemelen gemaakt.

 

Op 4 juni 1939 werd op luisterrijke wijze het 25 jarig jubileum der harmonie gevierd.

1940

Wereldoorlog 2 meldde zich aan. Er werd besloten alle activiteiten te stoppen. De instrumenten werden tot particulier eigendom verklaard en opgeborgen in afwachting van betere tijden. Na deze periode van gedwongen rust ging in 1945 weer alles op oude voet verder. De repetities werden hervat en het muziekpeil steeg weer snel. In de na-oorlogse jaren werd  een instrumentenfonds in het leven geroepen. Dit fonds heeft in de loop der jaren de harmonie erorme diensten bewezen. Talrijke nieuwe instrumenten konden worden aangekocht. Ook in Bemelen zag men de noodzaak van een drumband en uniformering van het korps. Dankzij het instrumentenfonds kwam al spoedig een drumband tot stand en deze groeide al gauw uit tot een tiental tambours. Onder voorzitterschap van de heer J. Ubaghs werd in december 1960 een uniformenactie ingezet. In nog geen twee maanden werd het geld door de gemeenschap bij elkaar gebracht. Waar een Klein dorp groot in kan zijn. Als klap op de vuurpijl werd tegelijkertijd een gloednieuw vaandel aangeboden.

In 1962 werden naast dit schitterende vaandel ook nog 2 schellenbomen geplaatst. Hiermee was de kroon op het werk gezet. Door de stimulans van voorzitter J. Ubaghs werd in 1962 het besluit genomen om na 37 jaar weer deel te nemen aan het federatief Bondsconcours in Thorn. In de eersdte afdeling en met succes ! Het loon voor het harde werken en doorzetten van directeur en leden was een 1e prijs in de 1e afdeling. In het winterseizoen 1963-1964 werden voor het eerst in het bestaan van de harmonie vrouwelijke leden in opleiding genomen.

Van 4 t/m 12 juli 1964 werd het 50-jarig jubileum gevierd. Het feestprogramma bestond voornamelijk uit dansavonden en concerten van harmonie- en fanfarekorpsen.

Harmonie St. Laurentius ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in 1964

In 1974 bij het 60 jarig bestaan telt de vereniging bijna 40 muzikanten. Het Gemeenschapshuis werd intussen opgetrokken en zo kon de harmonie beschikken over een prachtig repetitielokaal. Op 5 september 1970 werd het eerste bezoek aan Büdesheim afgelegd. Daarna in de jaren 70 heeft de vereniging verscheidene malen het bevriende korps uit Büdesheim op bezoek gehad en is zelf ook meerdere malen te gast in Büdesheim geweest. In 1984 (17 t/m 21 mei) stond er weer een feesttent in Bemelen. Dit maal voor het vieren van het 70-jarig jubileum. 1984 was ook het jaar dat het 25-jarig jubileum van de drumband werd gevierd. In 1981 heeft de Gemeente Bemelen haar zelfstandige status verloren en is opgegaan in de gemeente Groot-Margraten. De harmonie behoudt haar identiteit en blijft een vereniging van en voor de Bemelse gemeenschap.

De concoursdeelname in 1984 in Tungelroy werd een eerste prijs met promotie naar de afdeling Uitmuntendheid. Ook de Drumband nam in 1988 deel aan een bonsconcours in Posterholt en behaalde daar een eerste prijs met promotie en voor het eerst in zijn bijna 30-jarig bestaan promoveert de drumband naar de 2e afdeling.

 De resterende geschiedenis wordt zo spoedig mogelijk aangevuld!