De geschiedenis van harmonie Sint Laurentius begint met 27 muzikanten. Het bestaan in Bemelen is niet altijd even makkelijk. De veranderingen om de harmonie heen hebben grote invloed op het korps. Dit is vandaag de dag nog steeds kenmerkend voor de vereniging. Hieronder een geschiedenis van de harmonie.

1914

Aan het begin van de 20e eeuw was er in Bemelen slechts één vereniging, het zangkoor. Bij het bestuur en de toenmalige leden van de zangvereniging rijpte rond 1913 het plan om, net als in veel andere dorpen in Limburg, een muziekkorps op te richtten. Onder de naam van de patroonheilige van de parochie “St. Laurentius” werd in een vergadering van 20 augustus 1913 de vereniging opgericht. Via huis aan huis collectes en een op touw gezette loterij konden een dertigtal instrumenten aangekocht worden. De aanschaf van de instrumenten gebeurde bij de Fa. Mahillon te Brussel en de totale prijs voor een dertigtal instrumenten bedroeg ƒ 900,-. Men ging van start met 27 muzikanten. Na een winterseizoen van hard studeren en oefenen, kon in 1914 voor het eerst in de geschiedenis de processie uittrekken met feestelijke tonen van processiemarsen.

De jaren 1920 was een tijdperk van bloei voor St. Laurentius. Er werd besloten op concours te gaan. Op 31 mei 1925 werd in Heer deelgenomen aan een  muziekconcours. De uitslag was buiten verwachting. St. Laurentius keerde huiswaarts met een 1e prijs met lof der jury en de 1e ereprijs. Gesterkt door dit succes besloot men op concours te gaan in de 2e afdeling.  In juni 1926 op het concours in Vlodrop werd weer beslag gelegd op een 1e prijs met lof der jury en de 3e ereprijs. Bij terugkomst werd een ware zegetocht door Bemelen gemaakt.

De pas opgerichte harmonie (1914) na de wekelijkse repetitie op zondag na de Hoogmis. vlnr. : Ger Kusters, Jan Mourmans, Sjuul Geurten, Louis Kusters, Sjeng Vollers, Jos in de Braekt en Jan In de Braekt.

1940

25 jarig jubileum

Op 4 juni 1939 werd op luisterrijke wijze het 25 jarig jubileum der harmonie gevierd.

Wereldoorlog 2 diende zich aan. Er werd besloten alle activiteiten te stoppen. De instrumenten werden tot particulier eigendom verklaard en opgeborgen in afwachting van betere tijden. Na deze periode van gedwongen rust ging in 1945 weer alles op oude voet verder. De repetities werden hervat en het muziekpeil steeg weer snel. In de na-oorlogse jaren werd  een instrumentenfonds in het leven geroepen. Dit fonds heeft in de loop der jaren de harmonie erorme diensten bewezen. Talrijke nieuwe instrumenten konden worden aangekocht. Ook in Bemelen zag men de noodzaak van een drumband en uniformering van het korps. Dankzij het instrumentenfonds kwam al spoedig een drumband tot stand en deze groeide al gauw uit tot een tiental tambours. Onder voorzitterschap van de heer J. Ubaghs werd in december 1960 een uniformenactie ingezet. In nog geen twee maanden werd het geld door de gemeenschap bij elkaar gebracht. Waar een Klein dorp groot in kan zijn. Als klap op de vuurpijl werd tegelijkertijd een gloednieuw vaandel aangeboden.

In 1962 werden naast dit schitterende vaandel ook nog 2 schellenbomen geplaatst. Hiermee was de kroon op het werk gezet. Door de stimulans van voorzitter J. Ubaghs werd in 1962 het besluit genomen om na 37 jaar weer deel te nemen aan het federatief Bondsconcours in Thorn. In de eerste afdeling en met succes ! Het loon voor het harde werken en doorzetten van directeur en leden was een 1e prijs in de 1e afdeling. In het winterseizoen 1963-1964 werden voor het eerst in het bestaan van de harmonie vrouwelijke leden in opleiding genomen.

2014

In 2014 bestaat harmonie St. Laurentius 100 jaar!

Een mijlpaal om trots op te zijn en om samen bij stil te staan en vooruit te blikken. Een prachtig jubileumweekend was het voor jong en oud op 5, 6 en 7 september 2014. Er is een Stichting in het leven geroepen, een stuurgroep opgericht, er zijn projectgroepen samengesteld en de dirigent en zijn orkest hebben hard gewerkt om het gewenste niveau te kunnen halen. Kortom, een eeuwfeest voor de hele gemeenschap van Bemelen en omstreken. Met dit feestelijke jubileum wilden we de inwoners van Bemelen bedanken voor hun jarenlange steun, de banden verstevigen met andere Bemelse verenigingen en bevriende muziekgezelschappen, terug- en vooruitkijken naar de toekomst van de harmonie met alle leden en betrokkenen bij de harmonie.

De kroon op een harmonieus jubileumweekend

Na weken van voorbereiding en een weekend vol hoogtepunten tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van harmonie st. Laurentius in Bemelen, won de jubilerende vereniging gisteren de 39ste Mars- en Showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg Zuid West. Met een modern muziekrepertoire en een verrassend showoptreden stal de harmonie de harten van de vakjury. Een kroon op het werk voor alle leden van de harmonie, die ruim een jaar toewerkten naar alle optredens tijdens het afgelopen jubileumweekend.

Een weekend dat gedeputeerde Koopmans vrijdagavond opende met een dankwoord aan alle inwoners van de kleine dorpsgemeenschap Bemelen om het verenigingsleven – bestaande uit 14 verenigingen – zo bruisend te houden. Zaterdag stond het uitverkochte Promsconcert op het programma met een muzikale reis door de tijd waarin de harmonie en instructeur Bert Offermans met zijn drumband de hoofdrol speelden. De gastoptredens waren van de 10-mans formatie 10 Feet Up – met zangeres Imke Heitzer en zanger Serge Gulikers -, de danseressen van Salsa Y Más,harmoniedirigent Ron Daelemans met een saxofoonsolo en van de Limburgse singer-songwriter Dyanne Sleijpen.

Zondag om 11.30 uur was het wederom druk op het podium met aan weerszijden van de harmonie het St. Antoniuskoor en het St. Caeciliakoor tijdens de Heilige Mis waarin pastoor Pijpers ook ‘passieve’ muziekliefhebbers een stem gaf want “die moeten er ook zijn” aldus de pastoor. Daarna volgde de wereldpremière van de film ‘De Harmonie, dat zunt veer’, een documentaire gemaakt door academiestudent Alexander Dohmen waarin hij de ziel van het dorp en de harmonie blootlegt. Samen met het jubileumboek ‘Bemelen en Laurentius, een harmonieuze eeuw’ te verkrijgen via info@stlaurentiusbemelen.nl. Na een staande ovatie voor Alexander stonden buiten op het feestterrein van Hoeve Frijns de lange picknicktafels al klaar voor de dorpsbrunch waaraan ruim 300 dorpsgenoten deelnamen. Na de overwinning tijdens de Mars- en Showwedstrijden vierden de leden van de harmonie – na een weekend vol optredens – hun eigen feestje tijdens een enerverend optreden van DJ-duo Wipneus en Pim.

Subsidie voor het weekend

Het jubileumcomité is erg blij met de eerste bijdragen die via subsidie-aanvragen zijn binnen gekomen. De projectgroep Sponsoring heeft zich hiervoor de afgelopen tijd ingezet. En die inzet werd beloond!

Coöperatiefonds Rabobank Maastricht en omstreken ondersteunt eeuwfeest.

De ledenadviescommissie van de Rabobank Maastricht en omstreken, bestaande uit acht leden van de bank, toetste eerder dit jaar de aanvraag van de projectgroep Sponsoring voor. Deze aanvraag werd positief beoordeeld onder meer vanwege het gezamenlijke karakter dat het eeuwfeest krijgt. Er wordt gevierd met, door en voor de inwoners van de gehele Bemelse gemeenschap. Het project heeft maatschappelijk draagvlak en is verbonden met de waarden; dichtbij, betrokken en toonaangevend.

In het Coöperatiefonds wordt elk jaar een deel van de winst van de Rabobank Maastricht en Omstreken gestort om projecten te ondersteunen die een uniek en eenmalig karakter hebben en die een financiële impuls kunnen gebruiken voor een goede start.

Stichting Elisabeth Strouven draagt steentje bij aan jubileum.

Door de Stichting Elisabeth Strouven, die graag bijzondere activiteiten en jubilea ondersteunt, is een rijke subsidie toegezegd. Zij hebben laten weten dat zij het 100-jarig jubileum een bijzondere gelegenheid vinden voor het dorp Bemelen en tevens een zeer respectabele leeftijd voor onze vereniging. Daar dragen zij graag een steentje aan bij. De Stichting Elisabeth Strouven wil hulp en bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Dat realiseren zij door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector. Dat gebeurt via de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van de stichting. Mede hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

Provincie Limburg schenkt donatie aan Harmonie St. Laurentius

Ook de provincie Limburg doet een belangrijke financiële bijdrage aan het eeuwfeest van onze harmonie. Dankzij de inzet van de projectgroep Sponsoring leveren zij een geldelijke bijdrage. Dit bedrag wordt ingezet om in het eerste weekend van september een feest te organiseren voor de gehele gemeenschap Bemelen. Iedereen is van harte welkom tijdens een van de activiteiten op 5, 6 en 7 september.

Organisatie jubileum

De stuurgroep heeft per projectgroep een verantwoordelijke gevraagd die op zijn/haar beurt zelf de vrijheid had om een eigen projectgroep samen te stellen. Want, zoals u allen weet, ontstaan in goede ‘harmonie’ de beste resultaten. Op basis van de doelstellingen van het jubileum stellen alle projectgroepen vervolgens hun eigen plannen op en bespreken ze hun ideeën met de aan hun aangewezen verantwoordelijke binnen de stuurgroep. Elke 1e dinsdag van de maand, is er tevens een maandelijks organisatie over- leg waarbij alle projectgroepen en de stuurgroep aanwezig zijn om de samenhang te bewaken.

Halfway Concert: oefening voor het promsconcert

Op zaterdag 2 november 2013 bood Harmonie st. Laurentius in Bemelen de gemeenschap een ‘Halfway Concert’ aan in een première-achtige sfeer waarbij het gemeenschapshuis was omgebouwd tot een eigentijdse met led verlichtte muziektempel. Dit ter gelegenheid van het  100-jarig jubileum van de harmonie in 2014.  Dirigent Ron Daelemans had hiervoor – naast het bestaande orkest van bijna 40 personen en de drumband van een kleine 10 personen o.l.v. instructeur Bert Offermans – zangeres Dyanne Sleijpen en een muzikaal combo bij elkaar gebracht. Dit leidde tot een muzikale reis van ruim 50 jaar gedurende ruim 100 minuten, verrassende combinaties van drumband met orkest en orkest met zangeres. Een programma voor jong en oud. Voorzitter van de stuurgroep Cyril Bollen: “Het Halfway Concert was bedoeld om inwoners en betrokkenen warm te maken voor het jubileumweekend op 5, 6 en 7 september volgend jaar. Ook is het een try-out voor het orkest, de drumband en de techniek. Uit de lovende reacties kunnen we opmaken dat we op de goede weg zijn.”

“Dit hebben we nog nooit meegemaakt, de combinatie van muziekkeuze en setting” aldus één van de orkestleden. Dirigent Daelemans vond het de voorbereiding van de 18 pittige muziekstukken in ruim een jaar tijd meer dan waard. Voor de afterparty tekende een DJ die de aanwezigen aanzette tot klassieke en moderne dans. De organisatie was in handen van de werkgroep Halfway Concert onder leiding van trompettist Max.