Als vereniging organiseren wij elk jaar wel enkele concerten of andere activiteiten zoals de jaarlijkse Laurentiusmarkt. Dit vergt niet alleen veel inzet op de dag zelf, maar ook een hoop voorbereiding zoals het regelen van vergunningen, de organisatie van de locatie, het aansturen van de vrijwilliger, de financiën etc.. Daarom werd in 2014 de Jubileum Stichting opgericht om de viering rondom het 100-jarig bestaan van de vereniging in goede banen te leiden. In navolging van de succesvolle organisatie is ervoor gekozen om de Jubileum Stichting om te zetten naar een Evenementenstichting.

Hier maken wij dankbaar gebruik van, want onze concerten worden elk jaar mooier, maar ook groter. De Evenementenstichting neemt in opdracht van de Harmonie grotere evenementen organisatorisch voor haar rekening. In samenspraak met het bestuur worden er duidelijke afspraken gemaakt wat de targets van dit evenement zijn. Op deze manier wordt het bestuur van de vereniging ontlast van extra taken. Na afloop van het evenement komen eventuele winsten ten goede aan Harmonie St. Laurentius.

Leden Evenementenstichting:

Voorzitter Cyril Bollen
Secretaris Eric Janssen
Penningmeester Roger Bessems