Eerste subsidies ontvangen!

Het jubileumcomite is erg blij met de eerste bijdragen die via subsidie-aanvragen zijn binnen gekomen voor ons jubileum weekend op 5,6 en 7 september. De projectgroep Sponsoring heeft zich hiervoor de afgelopen tijd ingezet. En die inzet werd beloond! Wij hebben de eerste subsidies ontvangen van het Coöperatiefonds Rabobank Maastricht en de Stichting Elisabeth Strouven!!  Wilt…