Presentatie Portefeuillebeheer tijdens ALV 2021

Beste vrienden en vriendinnen van Harmonie Sint Laurentius,  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 September 2021 en aansluitend aan de  repetitie van 25 oktober j.l. heeft het bestuur jullie hulp gevraagd met betrekking tot ondersteuning in afgekaderde bestuurswerkzamheden. Dit wordt middels protefeuillebeheer vormgegeven.   Klik hier om de presentatie te zien en klik daarna (indien…